Tag: شرط های کرنر

خانه » شرط های کرنر
5 ماه ago ۰ 227
استراتژی های برنده شدن در شرط های کرنر کرنر یا پرتاب توپ به کناره ی بازی، یکی از حرکت ...